Frequently asked questions

ทำไมต้องเลือกใช้บริการกับก้าวหน้าฯ ?

ก้าวหน้าฯมีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี ใส่ใจในคุณภาพของงานทุกชิ้น และ ใส่ใจในการให้บริการ มีความรวดเร็วในการทำงาน โดยเราเน้นที่การวิเคราะห์ปัญหา เพื่อแก้ปัญหาให้ได้ตรงความต้องการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถใช้เครื่องจักรได้ยาวนานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดการ breakdown ที่ทำให้ต้องสูญเสียโอกาสในการผลิตและสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ อีกทั้งเราสามารถให้บริการครบวงจรตั้งแต่วิเคราะห์ รื้อถอด-ติดตั้ง ขนส่ง จัดหามอเตอร์ใหม่และอะไหล่ต่างๆ และเชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ร่วมกับมอเตอร์ เช่น ปั๊ม โบลเวอร์ เกียร์ เจนเนอเรเตอร์ เทอไบน์ และอื่นๆ

มีบริการขนส่งมั้ย?

มี เรามีบริการทั้งรื้อถอด-ติดตั้ง ขนส่ง และบริการ onsite service ตรวจเช็ควัดวิเคราะห์ค่าหน้างาน เปลี่ยนอะไหล่หน้างาน และอื่นๆ สามารถให้บริการภาคสนามได้ครบวงจรค่ะ

รับมอเตอร์ตัวเล็กมั้ย?

เราบริการมอเตอร์ทุกประเภท ทุกขนาด ตั้งแต่มอเตอร์ขนาดเล็กกว่า 1 แรง ถึงขนาดใหญ่พิเศษ โดยผลงานที่ผ่านมาเคยรับ Generator ถึงขนาด 15MW. และ Motor ถึงขนาด 6.5MW.

ขายมอเตอร์ใหม่ด้วยมั้ย?

ขายค่ะ ก้าวหน้าฯเป็นตัวแทนขายมอเตอร์หลายยี่ห้อ รวมถึงมีบริการจัดหาและเทียบสเปคมอเตอร์ใหม่ทดแทน พร้อมดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าและมีบริการขนส่งและติดตั้งให้ด้วยค่ะ อีกทั้งเรามีอะไหล่ spare parts ต่างๆขายเช่นกันค่ะ

ใช้ระยะเวลาในการซ่อมนานแค่ไหน?

ซ่อมเร็วที่สุดโดยแล้วแต่กรณี ความยากง่าย ขนาดของมอเตอร์ และรายการที่ซ่อม หากเป็นเคสปกติทั่วไปจะใช้เวลา 3-5 วัน

มีบริการ onsite service มั้ย?

มี เรามีบริการครบวงจร ตั้งแต่วิเคราะห์ค่าทางไฟฟ้าและทางกลหน้างาน รื้อถอด-ติตตั้ง ขนส่ง เปลี่ยนอะไหล่หน้างาน รวมถึงการทำ predictive maintenance เป็นสัญญารายปี (contract service) และอื่นๆตามแต่กรณี

มีรับประกันงานซ่อมมั้ย?

มี เรารับประกันงาน overhaul นาน 6 เดือน และงาน rewind นาน 1 ปี (เฉพาะส่วนที่ซ่อม)

มี report รายงานผลการซ่อมมั้ย?

มี ก้าวหน้าฯมี inspection report สำหรับบางกรณีที่มีรายการซ่อมพิเศษ เพื่ออธิบายอาการที่เสียและเสนอวิธีการซ่อมพร้อมเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณาก่อนเริ่มดำเนินการซ่อม และมี service report สำหรับมอเตอร์ทุกตัวหลังการซ่อมเพื่อรายงานผลการซ่อมทุกรายการ โดยมีรูปภาพ ค่าทางไฟฟ้า และค่าทางกล ทั้งก่อนและหลังการซ่อม ส่งมอบให้ลูกค้าพร้อมชิ้นงาน

เราจะเชื่อมันบริษัทได้อย่างไร ว่างานที่จะได้รับจะมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน?

เชื่อมั่นก้าวหน้าฯได้จากประสบการณ์กว่า 30 ปี มีกระบวนการทำงานและตรวจสอบงานทุกชิ้นอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลทางวิศวกรรมและการจัดการ โดยได้รับใบเซอร์รับรองจากหลายสถาบัน อาทิ ใบเซอร์รับรองความสามารถในการซ่อมมอเตอร์กันระเบิด และ อุปกรณ์ mechanic กันระเบิดที่ใช้ร่วมกับมอเตอร์กันระเบิด IECEx จากสถาบัน SIRA ประเทศอังกฤษ และ ใบเซอร์ ISO9001:2015 รับรองมาตรฐานการจัดการ รวมถึงก้าวหน้าฯยังเป็นสมาชิก The Association of Electrical & Mechanical Trades (AEMT) และ The Electro Mechanical Authority (EASA) ซึ่งเป็นสมาคมด้านการซ่อมบำรุงระดับโลกอีกด้วย